اسلایدر 1
اسلایدر 3
اسلایدر 2

تور قبرس اروپایی

اعتبار میلادی:2017/03/20-2017/03/06
اعتبار شمسی:1395/12/30-1395/12/16
کد پکیج: 95-10-11/30
 •  کبالت ایر
 •  2-3-4-5 ستاره
 •  -
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
2/300/000

لارناکا + آیاناپا

اعتبار میلادی:2017/03/20-2017/03/06
اعتبار شمسی:1395/12/30-1395/12/16
کد پکیج: 95-10-11/30
 •  کبالت ایر
 •  4-5 ستاره
 •  اقامت با صبحانه
 •  -
درخواست
3/720/000

لارناکا+ لیماسول

اعتبار میلادی:2017/03/20-2017/03/06
اعتبار شمسی:1395/12/30-1395/12/16
کد پکیج: 95-11-03/1
 •  کبالت ایر
 •  3-4-5 ستاره
 •  -
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
3/400/000

لارناکا + پافوس

اعتبار میلادی:2017/03/20-2017/02/08
اعتبار شمسی:1395/12/30-1395/11/20
کد پکیج: 95-11-03/1
 •  کبالت ایر
 •  4-5 ستاره
 •  -
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
3/330/000

گرجستان

اعتبار میلادی:2017/03/20-2017/02/08
اعتبار شمسی:1395/12/30-1395/11/20
کد پکیج: 95-11-03/1
 •  -
 •  3-4-5 ستاره
 •  گشت شهری با ناهار
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
2/300/000

تور مالزی

اعتبار میلادی:2017/02/28-2016/10/31
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/8/10
کد پکیج: KUL-95-10-11/0
 •  ماهان
 •  هتل های 3،4 و 5 ستاره
 •  یک گشت ویژه و یک گشت نیم روزی با ناهار
 •  7 شب اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
3.990.000

کوالالامپور و لنکاوی

اعتبار میلادی:2017/02/28-2016/12/31
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/10/11
کد پکیج: 95-10-11
 •  ماهان
 •  هتلهای 3، 4 و 5 ستاره لوکس
 •  گشت در کوالالامپور و لنکاوی
 •  اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
5/570/000

کوالالامپور و سنگاپور

اعتبار میلادی:2017/02/28-2016/12/31
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/10/11
کد پکیج: 95-10-11/02
 •  ماهان
 •  هتلهای 4 و 5 ستاره لوکس
 •  گشت شهری در مالزی و سنگاپور
 •  اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
5/190/000

کوالالامپور و پنانگ

اعتبار میلادی:2017/02/28-2016/12/31
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/10/11
کد پکیج: 95-10-11/03
 •  ماهان
 •  هتلهای 3، 4 و 5 ستاره لوکس
 •  دو گشت شهری
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
4/930/000

ایتالیا - اسپانیا

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/16
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/26
کد پکیج: 95-09-26/04
 •  آلیتالیا
 •  هتل 4 ستاره
 •  گشت شهری
 •  اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
3/790/000

تور دور چین

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/19
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/29
کد پکیج: 95-09-29/8
 •  امارات
 •  هتل 5 ستاره
 •  گشتهای شهری
 •  اقامت در هتل های با صبحانه
درخواست
4/990/000+2990$

هندوستان

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/19
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/29
کد پکیج: 95-09-29/10
 •  ماهان
 •  هتل 5 ستاره
 •  گشت های شهری
 •  اقامت با صبجانه
درخواست
1590دلار+1/990/000

مراکش

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/19
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/29
کد پکیج: 95-09-29/9
 •  ترکیش
 •  هتل 5 ستاره
 •  گشت های شهری
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
12/990/000

مشهد

اعتبار میلادی:2017/02/28-2017/01/22
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/11/3
کد پکیج: 95-11-03/1
 •  هوایی و زمینی
 •  هتل 3،4،5 ستاره
 •  گشت های شهری
 •  اقامت در هتل
درخواست
899.000

تور کیش

اعتبار میلادی:2017/02/28-2017/01/22
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/11/3
کد پکیج: 95-11-03/1
 •  -
 •  هتل 5 ستاره مارینا
 •  گشت شهری
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
1.899.000