تور روسیه ویژه 11 شهریور

اعتبار میلادی: 2016/09/01 - 2016/09/01
اعتبار شمسی: 1395/6/11 - 1395/6/11
کد پکیج: 95-05-30/0
 •  نوردویند
 •  -
 •  بلیط رفت و برگشت با پرواز NORDWIND ، ویزا ، بلیط داخلی پرواز بین شهری ، صبحانه بوفه، 4 وعده ناهار(2 وعده فست فود + 2 وعده رستوران)، چهار گشت طبق برنامه سفر ، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
 •  -
درخواست
 قیمت از: 3945000

تور روسیه ویژه 18 شهریور

اعتبار میلادی: 2016/09/08 - 2016/09/08
اعتبار شمسی: 1395/6/18 - 1395/6/18
کد پکیج: 95-05-30/1
 •  نوردویند
 •  -
 •  بلیط رفت و برگشت با پرواز NORDWIND ، ویزا ، بلیط داخلی پرواز بین شهری ، صبحانه بوفه، 4 وعده ناهار(2 وعده فست فود + 2 وعده رستوران)، چهار گشت طبق برنامه سفر ، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
 •  7شب اقامت (4 شب سنت پترزبورگ-3 شب مسکو)
درخواست
 قیمت از: 4145000

تور روسیه ویژه 25 شهریور

اعتبار میلادی: 2016/09/15 - 2016/09/15
اعتبار شمسی: 1395/6/25 - 1395/6/25
کد پکیج: 95-05-30/3
 •  نوردویند
 •  -
 •   بلیط رفت و برگشت با پرواز NORDWIND ، ویزا ، بلیط داخلی پرواز بین شهری ، صبحانه بوفه، 4 وعده ناهار(2 وعده فست فود + 2 وعده رستوران)، چهار گشت طبق برنامه سفر ، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
 •  7شب اقامت (3 شب مسکو-4شب سنت پترزبورگ)
درخواست
 قیمت از: 3995000

تور نمایشگاهی چین

اعتبار میلادی: 2016/11/07 - 2016/08/22
اعتبار شمسی: 1395/8/17 - 1395/6/1
کد پکیج: 95-05-30/2
 •  ماهان
 •  طبق پکیج
 •  طبق پکیج
 •  طبق پکیج
درخواست
 قیمت از: 49500000

تور فرانسه

اعتبار میلادی: 2017/02/18 - 2016/09/23
اعتبار شمسی: 1395/11/30 - 1395/7/2
کد پکیج: 95-06-04/0
 •  ایران ایر
 •  .
 •  گشت شامل :روزدوم:گشت شهری پاریس.روز سوم:گشت شهری پاریس.روزششم:گشت یک روزه کاخ ورسای .
 •  .
درخواست
 قیمت از: 6990000