اسلایدر 1
اسلایدر 3
اسلایدر 2

تور مالزی

اعتبار میلادی:2017/02/28-2016/10/31
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/8/10
کد پکیج: KUL-95-10-11/0
 •  ماهان
 •  هتل های 3،4 و 5 ستاره
 •  یک گشت ویژه و یک گشت نیم روزی با ناهار
 •  7 شب اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
4/590/000

کوالالامپور و لنکاوی

اعتبار میلادی:2017/02/28-2016/12/31
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/10/11
کد پکیج: 95-10-11
 •  ماهان
 •  هتلهای 3، 4 و 5 ستاره لوکس
 •  گشت در کوالالامپور و لنکاوی
 •  اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
5/570/000

کوالالامپور و سنگاپور

اعتبار میلادی:2017/02/28-2016/12/31
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/10/11
کد پکیج: 95-10-11/02
 •  ماهان
 •  هتلهای 4 و 5 ستاره لوکس
 •  گشت شهری در مالزی و سنگاپور
 •  اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
5/190/000

کوالالامپور و پنانگ

اعتبار میلادی:2017/02/28-2016/12/31
اعتبار شمسی:1395/12/10-1395/10/11
کد پکیج: 95-10-11/03
 •  ماهان
 •  هتلهای 3، 4 و 5 ستاره لوکس
 •  دو گشت شهری
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
4/930/000

تور فرانسه

اعتبار میلادی:2017/02/19-2016/12/15
اعتبار شمسی:1395/12/1-1395/9/25
کد پکیج: 95-09-26/2
 •  ماهان
 •  هتل 4 و 5 ستاره
 •  گشت شهری ،گشت یک روزه کاخ ورسای و ...
 •  اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
12/990/000

تور ایتالیا

اعتبار میلادی:2016/12/29-2016/11/25
اعتبار شمسی:1395/10/9-1395/9/5
کد پکیج: 95-09-06
 •  آلیتالیا
 •  هتل 4 ستاره
 •  5 گشت شهری
 •  اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
125.900.000

تورفرانسه-سویس-ایتالیا

اعتبار میلادی:2017/02/19-2016/12/16
اعتبار شمسی:1395/12/1-1395/9/26
کد پکیج: 95-09-26/3
 •  ماهان
 •  هتل 4 و 5 ستاره
 •  9 روز گشت
 •  اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
2/990/000

فرانسه -ایتالیا

اعتبار میلادی:2017/02/19-2016/12/16
اعتبار شمسی:1395/12/1-1395/9/26
کد پکیج: 95-09-26/05
 •  ترکیش
 •  هتل 4و5ستاره
 •  10 گشت
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
3/790/000

ایتالیا - اسپانیا

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/16
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/26
کد پکیج: 95-09-26/04
 •  آلیتالیا
 •  هتل 4 ستاره
 •  گشت شهری
 •  اقامت در هتل با صبحانه
درخواست
3/790/000

تور آفریقای جنوبی

اعتبار میلادی:2017/03/17-2016/12/21
اعتبار شمسی:1395/12/27-1395/10/1
کد پکیج: 95-08-10/1
 •  قطری
 •  هتل 5 ستاره لوکس
 •  8 گشت طبق برنامه
 •  اقامت با صبحانه ، 9 وعده نهار و شام
درخواست
10/990/000

تور دور چین

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/19
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/29
کد پکیج: 95-09-29/8
 •  امارات
 •  هتل 5 ستاره
 •  گشتهای شهری
 •  اقامت در هتل های با صبحانه
درخواست
4/990/000+2990$

فرانسه + هلند

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/19
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/29
کد پکیج: 95-09-29/11
 •  ایران ایر
 •  هتل 4 ستاره
 •  گشتهای شهری با لیدر فارسی زبان
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
3690 یورو+2/990/000

فرانسه + اسپانیا

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/19
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/29
کد پکیج: 95-09-29/7
 •  ترکیش
 •  هتل 4 ستاره
 •  گشت های شهری
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
3990یورو +3/790/000

هندوستان

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/19
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/29
کد پکیج: 95-09-29/10
 •  ماهان
 •  هتل 5 ستاره
 •  گشت های شهری
 •  اقامت با صبجانه
درخواست
1590دلار+1/990/000

مراکش

اعتبار میلادی:2017/03/10-2016/12/19
اعتبار شمسی:1395/12/20-1395/9/29
کد پکیج: 95-09-29/9
 •  ترکیش
 •  هتل 5 ستاره
 •  گشت های شهری
 •  اقامت با صبحانه
درخواست
12/990/000